General Information

Introduction of the board member and the composition.

 

Name

Japan Poets Association

Website http://www.japan-poets-association.com/
Chairman Takashi Kuroiwa
Board Chairman Takaaki Yamada
Honary Poets

Motoo Ando, Rumiko Kora,Kazue Shinkawa, Seikou Tanaka,Minoru Nakamura, Teruo Hirasawa, Toshihiko Hirabayashi, Sachie Horiuchi, Kiyoko Horiba,

Vice Board Chairman Masayuki Tamura
Board Members

Ken Niinobe (70th Anniversary )
Naoko Aso (General Affairs)
Shoichiro Aizawa ( Newsletters)
Aki Sagawa (HP)
Toshio Tsukamoto (Finance and Accounting)
Hisako Nakai(Festival of Poetry)
Noriko Nakata (Accounting for 70th Anniversary)
Akira Nemoto (Annual Dues)
Kiwao Nomura (International Affairs)
Setsuko Haruki (Admission)
Toru Miyazaki (Poetry Award )
Megumi Watanabe (Directory)

Auditors

Hiroaki Shimokawa
Yumiko Suzuki

Poetry Prize / Charitable Trust: Director Kohei Ikura

Admission Committee

(2019)

Shoichiro Aizawa
Hisako Nakai
Noriko Nakata
Megumi Watanabe

HP Organizers

Aki Sagawa
Takaaki Yamada
Ken Niinobe
Toshio Tsukamoto
Ikuya Mitsutomi
English HP Organizer Mizuho Ishida

Membership(2020.6.30)

1069 (Including Honory Members)
Deceased Honorary Membership Daigaku Horiguchi, Mitsuo Ohe, Tohzaburo Ono, Junzaburo Nishiwaki, Sadamu Fujiwara, Kaichi Nakano, Shinpei Kusano, Kohtaro Jinbo, Imaji Yamada, Azuma Kondo, Jiju Dobashi, Michio Kanbayashi, Shinkichi Takahashi, Kiyoko Nagase, Shinkichi Ito, Teijiro Hirasawa, Katsumi Sakurai, Masao Iwase, Yasushi Inoue, Saku Sato, Bunichiro Kawamura, Hakko Oshima, Rikutaro Fukuda, Toru Suzuki, Yutaka Akiya, Miyoshi Nagashima, Heiichi Sugiyama
Hiroshi Terada,Taro Naka,Takashi Tsuji,Seitaro Yarita, Keiichi Ito,Makoto Ohoka,Shiro Hara,Yasuo Fujitomi,Sensaku Obana,Ryusei Hasegawa,Teru Hidaka
Prizes

Modern Poet Prize (The details are shown separately prize policy)
H Prize (The details are shown separately prize policy)

How to join us Recommendation from a board and member is required. After the consideration of Admission committee, the board will give the approval.
The purpose of the association Japan Poets Association aims to protect the Japanese poets’ interests, contribute to the development and promotion of modern poetry, promote the association internationally, and deepen the friendship between poets. (Cited from the association policy)

ページトップへ戻る