Senior / Honorary Poets

Who We Were Before the Association / How the Association Was Founded / What the Association Has Done.


The photograph is taken when Association was first established (Published in the magazine in 1951).

The list of board

year Chairman Vice Chairman
1950 Fuyuhiko Kitagawa
1951 Fuyuhiko Kitagawa Shiroh Murano
1952 Fuyuhiko Kitagawa Shiroh Murano
1953 Shiroh Murano
1954 Shiroh Murano Tai Uemura,
Shinkichi Ito
1955 Shinpei Kusano Shinkichi Ito,
Ichiro Ando
1956 Shinpei Kusano Ichiro Ando,
Michio Kanbayashi
1957 Junzaburo Nishiwaki Ichiro Ando,
Michio Kanbayashi
1958 Junzaburo Nishiwaki Kohichi Kihara,
Jiju Dobashi
1959 Fuyuhiko Kitagawa Jiju Dobashi,
Toyoichiro Miyoshi
1959 Azuma Kondo Tsunetaro Kinoshita,
Saburo Kuroda
year (Renaming) chairman board chairman Vice board chairman
1960 opening Azuma Kondo
1960 Shiro Murano Saburo Kuroda
1961 Shiro Murano Saburo Kuroda
1962 Junzaburo Nishiwaki Ichiro Ando
1963 Ichiro Ando Michio Kanbayashi
1964 Ichiro Ando Michio Kanbayashi
1965~66 Shinpei Kusano Masao Nakagiri
1967~68 Shinkichi Ito Taro Yamamoto
1969~70 Shiro Murano Yutaka Akiya
1971~72 Fuyuji Tanaka Hitoshi Anzai
1973~74 Taro Yamamoto Hideki Isomura
1975~76 Yoshiro Ishihara Sakon Soh
1977~78 Tozaburo Ono Michio Kanbayashi
1979~80 Makoto Ohoka Hideki Isomura
1981~82 Hitoshi Anzai Kazue Shinkawa
1983~84 Kazue Shinkawa Seitaro Yarita
1985~86 Keiichi Ito Eiji Kokai
1987~88 Michio Kanbayashi Mamoru Ssito
1989~90 Yutaka Akiya Nobuyuki Akaishi
1991~92 Eiji Kokai Mamoru Kikuta
1993~94 Hideki Isomura Akio Kitsukawa
1995~96 Seitaro Yarita Makoto Isshiki
1997~98 Ryusei Hasegawa Mamoru Kikuta
1999~2000 Ryusei Hasegawa Rei Aoikawa
2001~2002 Akio Kitsukawa Mamoru Maruchi
2003~2004 Mamoru Kikuta Shiro Koda Tohio Yamamoto
2005~2006 Moto Ando Rei Aoikawa Takaaki Yamada
2007~2008 Makoto Ohoka Takaaki Yamada Masatoshi Saito
2009~2010 Toyomi Arai Mikio Yagi Masayuki Tamura
2011~2012 Chuei Yagi Takaaki Yamada Hiromichi Yamamoto
2013~2014 Toriko Takarabe Mitsuo Kitabatake Yuji Kanai
2015~2016 Kohei Ikura Ken Niinobe Masayuki Tamura
2017~2018 Ryoko Shindo Aki Akira Hiromichi Yamamoto
2019~2020 Takashi Kuroiwa Takaaki Yamada Masayuki Tamura

*A board member could serve two posts only for a year until 1964.
*Two-year term from 1965.
*Three Vice Chairmen were elected in 1957 due to the holding of PEN International in Tokyo.
*Two elections were held in 1959 due to the change of the organization.

Honorary Membership


Motoo Ando
Rumiko Kora
Kazue Shinkawa
Seikou Tanaka
Minoru Nakamura
Teruo Hirasawa
Toshihiko Hirabayashi
Sachie Horiuchi
Kiyoko Horiba

Deceased Honorary Membership


Daigaku Horiguchi, Mitsuo Ohe, Tohzaburo Ono, Junzaburo Nishiwaki, Sadamu Fujiwara, Yoshikazu Nakano, Shinpei Kusano, Kohtaro Jinbo, Imaji Yamada, Azuma Kondo, Jiju Dobashi, Michio Kanbayashi, Shinkichi Takahashi, Kiyoko Nagase, Shinkichi Ito, Teijiro Hirasawa, Katsumi Sakurai, Masao Iwase, Yasushi Inoue, Saku Sato, Bunichiro Kawamura, Hakko Oshima, Rikutaro Fukuda, Toru Suzuki, Yutaka Akiya, Miyoshi Nagashima, Heiichi Sugiyama, Hiroshi Terada, Taro Naka, Takashi Tsujii, Seitaro Yarita, Keiichi Ito, Makoto Ohoka, Shiro Hara, Yasuo Fujitomi, Sensaku Obana, Ryusei Hasegawa, Teru Hidaka

Poets who are granted “The Honor to Senior Poets” from Japan Poets Association


(A gift and award money are granted in “Japan Poetry Festival” since 2004)

1955 Suimei Kawai. 1957 Ryuko Kawaji. 1959 Saisei Muro. 1960 Daigaku Horiguchi.
1961 Haruo Sato. 1962 Konosuke Hinatsu. 1963 Yaso Saijo. 1964 Yoshika Hattori.
1965 Seigo Shirotori. 1966 Housui Arimoto. 1967 Houjin Yano. 1968 Toumei Hitomi.
1969 Mitsuharu Kaneko. 1970 Atsuo Ooki. 1971 Junzaburo Nishiwaki. 1972 Kihachi Ozaki.
1973 Issui Yoshida. 1974Fuyuji Tanaka1974 Sumako Fukao. 1975Seiichiro Okazaki.1975Jun Okamoto.1975Fuyuhiko Kitagawa1975 Yoshiaki Sasazawa. 1975Kazuhide Sato
1975 Shinkichi Takahashi. 1975 Shigeji Tsuboi. 1975 Tetsunosuke Maeda. 1975 Shiro Murano
1976 Katsuei Kitazono. 1976 Yukio Haruyama. 1977 Tozaburo Ono. 1977 Shinpei Kusano. 1978 Iku Takenaka.
1979 Mitsuo Ohe. 1979 Azuma Kondo. 1980 Chunosuke Abe.

1980 Toshio Ueda. 1980 Genzo Sarashina. 1980 Yoshiko Hanabusa. 1980 Kei Moriyama.
1981 Kotaro Jinbo. 1981 Takeshi Takiguchi. 1981 Sadamu Fujiwara. 1982 Shinkichi Ito.
1982 Kiyoko Nagase. 1984 Yasushi Inoue. 1984 Jin Makabe. 1986 Tsunetaro Kinoshita.
1986 Teisuke Shibuya. 1986 Shigeru Taki. 1987 Kyozo Takagi. 1987 Jiju Dobashi.
1988 Tadashi Amano. 1988 Katsumi Sugawara. 1989 Yoshikazu Nakano. 1989 Yutaka Maruyama.
1990 Minoru Oki. 1990 Hiromitsu Oshima. 1990 Tai Kanbara. 1990 Eizo Sagawa.
1990 Katsumi Sakurai. 1990 Saku Sato. 1990 Kazuo Yamamoto. 1991 Shizue Ueda.
1991 Heiichi Sugiyama. 1992 Ryuichi Amano. 1992 Masao Iwase. 1992 Michio Kanbayashi.
1992 Takako Takeda. 1993 Shoko Ema. 1993 Imaji Yamada. 1993 Tetsuzo Wada.
1994 Hitoshi Aizawa. 1994 Tamotsu Abe. 1994 Shizuka Yamamuro. 1995 Bo Uhara.
1995 Kiyoo Ohtaki. 1995 Masako Takiguchi. 1995 Rikutaro Fukuda. 1996 Hajime Kamimura.
1996 Hiroshi Terada. 1996 Sigeru Mitsumura. 1997 Keiichi Ito. 1997 Untaro Kazaki.
1997 Bunichiro Kawamura. 1998 Toru Suzuki. 1998 Miyoshi Nagashima. 1999 Takeo Kobayashi.
1999 Sachie Horiuchi. 2001 Masataka Oyama. 2001 Akira Ichimaru. 2002 Taro Naka.

2002 Teru Hidaka. 2003 Kenzo Aida. 2003 Yutaka Akiya. 2004 Hideki Isomura.
2004 Takayuki Kiyooka. 2005 Tatsuya Kuroda. 2005 Sakon So. 2006 Seitaro Yarita.
2006 Toshio Inoue. 2007 Tomoo Saida. 2007 Asao Shima.
2008 Tomiko Uchiyama. Ritsuro Nanba. Shiro Hara. 2009 Tadatoshi Naka. Toshihiko Hirabayashi. Hiromi Mishou.
2010 Kiyoko Horiba. Yasuo Fujitomi. 2011 Akio Kitsukawa. Rumiko Kora. 2012 Takashi Tsujii. Sensaku Obana.
2013 Kazunari Hiruma. 2014 Motoo Ando. Kazuko Shiraishi. 2015 Itsuko Ishikawa. Jun Okazaki. Ryoko Shindo. Toshikazu Yasumizu.
2016 Seiko Tanaka. Noriko Tamura.
2017 Mamoru Kikuta. Michio Kimura. Toriko Takarabe.
2018 Chuei Yagi.
2019 Shigeru Shimizu.
2020 Osamu Harako

ページトップへ戻る